Historia


Historia w skrócie (w dużym skrócie):

Według prastarej legendy, Japonia została założona w 660 roku p.n.e. przez Jimmu - uważanego za potomka bogini słońca Ninigi. Także według tradycji, Jimmu miał być pierwszym cesarzem Japonii. Od niego właśnie Japończycy rozpoczynają oficjalny poczet władców rządzących krajem. Historycy są jednak odmiennego zdania. Z ich ustaleń wynika, że fakt ten przypada raczej na I lub II stulecie przed naszą erą. Pierwsze trzy wieki naszej ery, to kształtowanie się nowej struktury społecznej i zakładanie wielkich rodzin oraz rodów. Jeden z nich posiadający ziemie w okręgu Yamato stopniowo rozszerzał zasięg swego panowania, by w V w. mieć już pod kontrolą większą część Honsiu, głównej wyspy archipelagu japońskiego. Do 710 r. Yamato było także nazwą Japonii. W 538 r. do miejscowości Asuka, gdzie rezydował wówczas dwór władcy Yamato, przybyło poselstwo jednego z państw koreańskich, które w darze przyniosło ze sobą statuę Buddy, sztandary pokryte buddyjskimi napisami i święte księgi. Podarunki wywarły tak wielkie wrażenie na dworze, że niedługo potem religię buddyjską przyjęto w całym kraju. Podczas następnych 300 lat, Japonia była pod znacznym wpływem Chin. Stamtąd zapożyczyono i przystosowano do swoich potrzeb między innymi chińskie formy buddyzmu, system rządów i język pisany. Od tego też czasu, coraz większe znaczenie zaczęli odgrywać wojskowi generałowie. Pierwsi Europejczycy przybyli do Japonii w XVI wieku przynosząc ze sobą nie tylko nowe towary, ale także broń palną i Chrześcijaństwo. Przez cały XVII wiek, Japonia miała już dosyć zarówno jednego jak i drugiego i w efekcie odizolowała się od świata zewnętrznego.Wymianę handlową z Japończykami prowadzić mogli jedynie Holendrzy, ale i to ograniczone było zaledwie do jednej wyspy leżącej w pobliżu Nagasaki. Za "żelazną" kurtyną kraj pozostawał aż do 1853 roku, kiedy amerykański marynarz Mathiew Perry przybył ze szwadronem statków wojennych i wymusił na cesarzu, by przywrócił wymianę towarową. Podczas panowania dynastii Meiji, Japonia zmieniła się z zacofanego i odizolowanego kraju do światowej potęgi. Kolonialne ambicje tego górzystego kraju doprowadziły do zaanektowania w 1905 roku Korei, inwazji w Mandżurii w 1930 i w końcu zbombardowania Pearl Harbor 7 grudnia 1941r., które spowodowało przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Wojny Światowej. Na początku działań wojennych, Japończykom towarzyszyła zdumiewająca fala zwycięstw, które zakończończyły się jednak bitwą o Midway 3 czerwca 1942 roku. Ta przegrana, niczym fala odwróciła się przeciw Japonii sprawiając, że reszta wojny była już tylko powolną i krwawą agonią. 6 września 1945 roku pierwsza bomba atomowa spadła na Hiroshimę, Niebawem podoby los spotkał Nagasaki. Sześć dni później Japończycy skapitulowali. Przez następne pięć lat kraj był okupowany przez aliantów. Powoli jednak Japonia dzwigała się ze zniszczeń. Mozolna praca i karność Japończyków sprawiły, że rok po roku kraj rozwijał się, a wyniki ekonomiczne już wkrótce dorównały najbardziej rozwiniętym państwom świata.

Epoki w historii Japonii:

Yamato do 710
Nara 710-794
Heian 749-1192
Kamakura (Minamoto) 1192-1333
Muromachi (Ashikaga) 1336-1573
Azuchi (dyktatura Ody Nobunagi) 1573-1582
Momoyama 1582-1603
Tokugawa (Edo) 1603-1867
Meiji 1868-1912
Taisho 1912-1926
Showa 1926-1989
Heisei 1989 -

Ważniejsze daty w historii Japonii:

8000 p.n.e. - Pierwsze wykonane w Japonii naczynia
660 p.n.e. - Początek panowania legendarnego cesarza Jimmu
400 n.e. - Historyczny początek cesarstwa Yamato
550 n.e. - Wprowadzenie buddyzmu w Japonii
607 - Pierwsza oficjalna misja wyrusza z Japonii do Chin
741 - Budowa klasztorów buddyjskich
1192 - Ustanowienie władzy shogunów
1467 - Pierwsze wojny domowe
1543 - Pierwsi Europejczycy przybywają do Japonii
1590 - Zakończenie procesu zjednoczenia Japonii
1639 - Zamknięcie Japonii dla cudzoziemców
1853 - Otwarcie dostępu do Japonii przez komandora Perry'ego
1868 - Przywrócenie rządów Meiji
1889 - Przyjęcie nowej konstytucji
1894-95 - Wojna z Chinami
1904-05 Wojna z Rosją
1910 - Przekształcenie Korei w kolonię japońską
1941 - Atak na Pearl Harbor
1972 - Powrót Okinawy do Japonii
1973 i 1979 - Kryzysy naftowe
1989 - Śmierć cesarza Hirohito
1993 - Ślub następcy tronu, księcia Naruhito z panną Owada Masako